Laboratoare Produse Petroliere

RQC deține două laboratoare de Produse Petroliere, aflate pe platforma Năvodari și pe platforma Vega (Ploiești).

Laboratorul de produse petroliere Năvodari

Acest laborator oferă toată gama de teste pentru analiza calității produselor, conform cerințelor de produs din standardele naționale și internaționale. Laboratorul furnizează servicii complete de analiză pentru produse petroliere solide, lichide și gazoase. 

Descarcă listă încercări

Laboratorul de Produse Petroliere este împărțit în unități tehnice specifice (UT cromatografie, UT analize speciale, UT fabricație, UT analitic), acoperind astfel toată gama de analize pentru toate tipurile de probe, astfel:

UNITATE TEHNICĂ FABRICAȚIE

Efectuează teste fizice pentru produsele petroliere lichide (densitate, distilare, vâscozitate, stabilitate la oxidare la benzine, inflamare, congelare etc.), încercări pentru comportarea la aprindere a benzinelor și motorinelor (cifra octanică și cifra cetanică) și alte teste.

UNITATE TEHNICĂ CROMATOGRAFIE

Execută analize cromatografice pentru determinarea compoziției produselor petroliere gazoase și lichide, determinarea claselor de hidrocarburi din benzine (PONA/ PIONA), determinarea conținutului de benzen și compuși oxigenați din benzine, determinarea de hidrocarburi aromatice policiclice din motorine etc.

UNITATE TEHNICĂ ANALITIC ȘI SPECIALE

Efectuează analize speciale și spectrale pentru produsele petroliere lichide, gazoase și solide (determinarea conținutului de sulf, stabilitate la oxidare pentru motorine, conținut de gume, carbon rezidual, conținut de metale, grupe de hidrocarburi din probele lichide etc.).

În ultimii ani, Rompetrol Quality Control a dezvoltat competențe necesare pe piața analizei elementare a cărbunelui. Analizele specifice pentru cărbune (putere, umiditate, volatilitate, cenușă, sulfuri, metale) sunt principalele analize utilizate în calcularea puterii de combustie și a controlului emisiei de gaze în atmosferă.

Totodată, laboratoarele RQC efectuează analize și pentru gaze naturale/gaze de furnal, în vederea calculării factorului de emisie al gazelor cu efect de seră.

Noile tendințe pe piața analizei produselor nepoluante (biocarburanți), a determinat Rompetrol Quality Control să-și dezvolte capabilități de analize pentru biodiesel și bioetanol. Laboratorul de Produse Petroliere are acreditare pentru eșantionare la pistoletul pompelor din stațiile de distribuție carburanți și din alte puncte comerciale de distribuție, conform standardului SR EN 14275:2013.

Laboratorul Produse Petroliere Vega Ploiesti

Acest laborator oferă încercări asupra produselor petroliere lichide, probelor de bitum, solvenți și n-hexan. 

Vezi listă încercări

Laboratorul Produse Petroliere Vega este format din unități tehnice specializate, activitatea fiind structurată în funcție de tipurile de încercări ce se execută.

UNITATE TEHNICĂ EXPEDIȚIE

Execută încercări fizico-chimice pentru produse petroliere: materii prime, produse pe flux de fabricație, produse finite (densitate, distilare, congelare, punct de inflamabilitate, temperatura limită de filtrabilitate, vâscozitate, culoare etc.), precum și încercări specifice bitumurilor (punct de înmuiere inel și bilă, penetrație, punct de rupere Fraass, stabilitate la încălzire RTFOT etc.)

UNITATE TEHNICĂ ANALITIC ȘI SPECIALE

Efectuează analize speciale și spectrale cu grad ridicat de complexitate pentru produse petroliere lichide și bitumuri (conținut de sulf, cifră/indice de brom, vâscozitate cinematică, carbon rezidual, conținut de cenușă, analize pe clase de hidrocarburi, punct de anilină, indice de neutralizare, solubilitate în solvenți organici, conținut de parafine etc.)

UNITATE TEHNICĂ CROMATOGRAFIE

Asigură analizele cromatografice pentru determinarea compoziției produselor petroliere lichide (fracții de benzină și solvenți), a conținutului de benzen, hidrocarburi aromatice, n-hexan, conținut de NMP (solvent extracție la obținerea solvenților ecologici), precum și conținutul de compuși saturați, aromatici și polari prin cromatografie în strat subțire.

Activitatea în toate unitățile tehnice ale Laboratorul Produse Petroliere Vega se desfășoară în flux continuu, asigurându-se procesarea rapidă a rezultatelor încercărilor solicitate și garanția deplinei confidențialități.