Laborator de Produse Petrochimice

Laboratorul de Produse Petrochimice îşi desfaşoara activitatea pe platforma Petromidia şi oferă o gama variata de încercari specifice în vederea evaluării calitaţii polimerilor şi a produselor prelucrate din polimeri.

Vezi listă încercări

În acest sens în laborator se efectueaza o gama variata de încercari la un înalt nivel tehnic: încercari fizico-mecanice, termice, optice, reologice  cat si incercari specifice de conformare cu cerintele legislatiei EU şi nationala în vigoare (determinarea conţinutului de metale grele din polimeri: Cd, Cr, Hg si Pb cat şi determinarea migrarii specifice şi globală de componenţi în conformitate cu cerinţele Directivei Europeana 10/2011/EC – Reglementari privind contactul cu alimentele)

Calitatea serviciilor de încercari realizate de RQC sunt confirmate de certificari de excelenţa obţinute în urma participării la teste de competenţa, organizate de ASTM International SUA, alături de aproximativ 150 mari companii internaţionale care activeaza pe piaţa polimerilor (Dow, ENI, Chevron, Basell, Exxon, etc).

 

Laboratorul asigură clienţilor interni şi externi încercări specifice pentru:
 
  • Evaluarea calităţii polimerilor şi a produselor prelucrate din polimeri, prin realizarea unei game variate de încercări: fizico-mecanice, termice, optice, reologice şi încercări specific, de conformare cu cerinţele legislaţiei Uniunii Europene şi a celei naţionale în vigoare;
  • Evaluarea proprietăţior fizice ale gazelor naturale şi a gazelor combustibile;
  • Evaluarea calităţii etilenei şi propilenei polimerizabile; dispunem de un gaz cromatograf cu spectrofotometru de masă cu capabilitatea tehnică de a determina toţi impurificatorii din etilenă/propilenă polimerizabile;
  • Evaluarea calităţii altor produse petrochimice (metanol, benzen, etc);
  • Testarea migrării specifice (cantitatea dintr-o substanţa data eliberată dintr-un material sau obiect în alimente sau simulanţi alimentari) şi testarea migrarii globale (cantitatea de substanţe nevolatile eliberate dintr-un material sau obiect în simulanţi alimentari). Aceasta testare consta în determinarea de componenţi din materiale si obiecte din plastic aflate în contact cu alimentele, în conformitate cu cerinţele Directivei Europene 10/2011/EC – Reglementări privind contactul cu alimentele.

 

Laboratoratorul este organizat în unități tehnice în funcție de tipul de încercări efectuate:
 
  • UT încercări instrumentale (se efectuează încercări cromatografice și încercări spectrofotometrice);
  • UT încercări speciale (se efectuează încercări analitice și încercări fizico-chimice);
  • UT încercări polimeri (se efectuează încercări fizico-mecanice, termice, optice și reologice cât și teste de procesare polimeri)