Laboratoare de mediu

Laboratoarele de mediu din Năvodari și Ploiești oferă monitorizare în timp real a calității aerului, apei, solului, nămolului, sedimentelor marine și a deșeurilor. Pentru intervenție în caz de poluări accidentale, Rompetrol Quality Control este dotată cu un laborator mobil care măsoară indicatori specifici pentru imisii de poluanți în atmosferă, sistemul utilizat respectând cerințele Uniunii Europene.

Vezi listă încercări

Laboratoarele de Mediu au în componență două unități tehnice:

Monitorizarea continuă a indicatorilor specifici surselor de poluanţi este realizată prin efectuarea unui spectrularg de încercări.

UNITATE TEHNICĂ APE-SOL

APE - determinarea indicatorilor fizico-chimici ai apelor uzate, de suprafaţă, ape subterane şi potabile (pH, conductivitate, alcalinitate, duritate, sulfuri, fenoli, azot amoniacal, azotaţi, azotiți, fosfaţi, cloruri, consum biochimic de oxigen, consum chimic de oxigen, metale – Fe, Cr, Mn, Cu, Ni, Zn, Mo, Pb, Cd, Ar, Hg, substanţe periculoase etc.);

NĂMOLURI - provenite din iazuri, tancuri petroliere, staţii de epurare (pH, produs petrolier, substanţe extractibile în eter de petrol, umiditate, substanţă uscată, substanţe minerale, compuşi organici volatili, metale etc.);

SOL – se efectuează încercări pentru soluri sensibile, cu folosință agricolă, precum și pentru cele mai puțin sensibile, soluri pe care se desfășoară activități economice și tehnice (pH, produs petrolier, substanţe extractibile în eter de petrol, umiditate, substanţă uscată, substanţe minerale, compuşi organici volatili, metale etc).

DEȘEURI - pentru a veni în întâmpinarea clienților nostri, oferta noastră de servicii, include și determinări pe deșeuri, conform Ord. 95/2005.

UNITATE TEHNICĂ TOXICOLOGIE

AER - determinări de noxe chimice (hidrogen sulfurat, dioxid de sulf, mono/dioxid de carbon, monoxid de azot, acid azotic, acid sulfuric, acid clorhidric, benzen, hexan, metanol, hidrocarburi alifatice, pulberi respirabile, acid acetic, alcool, amoniac, toluen, xilen, brom, benzen, cianuri etc.); noxe fizice (microclimat, temperatură, umiditate relativă, iluminat, zgomot); concentraţii de oxigen din aer; determinări de explozimetrie; concentraţii de gaze arse etc.

Analize noxe profesionale

Complexitatea monitorizării factorilor de mediu dintr-o incintă uzinală de talia unei rafinării a generat dezvoltarea de către laboratoarele de mediu a unui domeniu de încercare conex - precum noxele profesionale - concentrat pe:

  • Stabilirea potențialului nociv la locurile de muncă
  • Determinarea nivelului de zgomot şi iluminare la locurile de muncă
  • Determinarea factorilor meteo şi a microclimatului de la locurile de muncă

În cadrul atelierului ACIRAR (atelier de control, întreținere, reparare aparatură respiratorie) are loc verificarea măștilor de gaze, a măștilor cu aducțiune de aer și a aparatelor izolante de intervenție cu aer comprimat. Atelierul are în dotare aparatura necesară acestor verificări, iar personalul este calificat și autorizat pentru această activitate.