Masa rotundă - „Asimilarea, acreditarea şi implementarea metodelor de încercare prevazute în directivele europene pentru protecţia mediului”


Masa rotundă a fost organizată de RQC în cadrul proiectului „Perfecţionare unor metode de analiză a poluanţilor din apă, aer, sol”.  Aici au participat 50 de persoane din ţară – autoritaţi, colaboratori, cadre didactice universitare, clienţi, între care a avut loc un schimb de experienţă util tuturor.