Istoric companie

 

STF_6538

2004

Este înfiinţată divizia de laboratoare a Grupului Rompetrol, prin externalizarea activităţilor laboratoarelor din cadrul platformei Petromidia.

2005

În luna ianuarie, Asociația de Acreditare din România (RENAR) certifica faptul că laboratoarele de încercări RQC sunt acreditate în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2005

Recunoaştere din partea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri pentru integrarea ca parte activă (laborator de încercări) a Laboratorului de Produse Petroliere în cadrul "Programului Naţional de Monitorizare a Calităţii Benzinelor şi Motorinelor", iniţiat de Ministerul Economiei şi Comerţului şi monitorizat de Intertek Caleb Brett (Olanda).

Laboratorul de Produse Petroliere din cadrul RQC este recunoscut de Ministerul Economiei, privind competența și capabilitatea de a realiza sarcinile specifice privind activitatea de prelevare a probelor de benzină și motorină, precum și efectuarea încercărilor de determinare a parametrilor specificațiilor tehnice, prevăzute în HG 689/2004, privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei.

În paralel cu activitatea comercială, RQC s-a implicat în dezvoltarea și susținerea activității de cercetare. Aceasta a fost recunoscută prin finanțarea unor proiecte de către Autoritatea Națională pentru Cercetare:

  • în perioada 2005-2006 - proiectul cu titlul “Perfecționarea unor metode de analiză a poluanților din apă, aer, sol”
  • în perioada 2006-2008 - proiectul “Metode de identificare a surselor de poluare accidentală în receptorii naturali”
2006

Activitatea RQC s-a extins prin:

  • preluarea în management a altor două laboratoare ale Grupului Rompetrol, situate pe platforma Vega (Ploiești), specializate pe analize de produse petroliere și pe analize de factori de mediu (apă, aer, sol etc.)
  • dezvoltarea activității de reparații și verificări măști de gaze și aparate de respirat cu aer comprimat (PM/PSI – ACIRAR)
2007

Au loc două parteneriate importante.

Primul este cel dintre RQC şi Adevărul Verde pentru testarea gratuită a apei, solului şi aerului din diverse zone ale României.

Al doilea parteneriat vizează realizarea unui audit de mediu pentru cea mai mare companie auto locală.

2008

RQC demarează procesul de informatizare a activităţii din laboratoare prin implementarea LIMS, un sistem informatic complex de management al laboratoarelor.

Germanischer Lloyd a certificat RQC Sistemul Integrat de Management: Calitate (ISO 9001), Mediu (ISO 14001) și Protecția Muncii (QHSAS 18001)

Laboratoarele de Mediu au devenit o opțiune tot mai solicitată de către companiile din zona Dobrogei pentru monitorizarea factorilor de mediu specifici (ape, aer, sol), dar şi din alte zone alte ţării. În prezent se efectuează analize pentru clienţi din zona Banatului, Munteniei, Olteniei şi sudul Moldovei.

2009

S-a obținut Certificatului de Abilitare pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale de la Ministerul Sănătăţii, România.

2010

S-au finalizat noi metode de analiză specifice cărbunelui, care au dus la creşterea numărului de analize solicitate de către clienţii externi.

Au fost dezvoltate metode noi de analiză specifice cărbunelui (putere, umiditate, volatile, cenușă, sulf, metale - analize de bază folosite în calculul puterii de ardere și în controlul emisiilor de gaze arse în atmosferă).

RQC s-a impus pe piața de cărbune prin control încrucișat și audit cu producător și utilizator de combustibil solid (utilizat în termocentrale), și astfel a crescut numărul de analize solicitate de către clienții externi.

S-a realizat achiziția de echipamente noi: aparat pentru determinarea tensiunii de vapori Reid și Gaz cromatograf.

2011

RQC și-a reînnoit colaborarea cu cel mai mare combinat siderurgic din România, consolidându-şi astfel poziţia pe piaţă.

Continuă colaborarea cu Ministerul Economiei şi Finanţelor prin participarea la proiectul finanţat de Uniunea Europeană privind respectarea normelor comunitare de introducere a motorinei şi benzinei pe piaţa din România, “Sistem de monitorizare calitativă şi cantitativă a benzinei şi motorinei”.  RQC a continuat această colaborare şi în anul 2011, consolidându-şi relaţia cu acest client și printr-un contract privind determinarea conținutului de sulf în combustibilii lichizi.

2012

RQC își extinde activitatea în domeniul analizei gazelor naturale, conform Ordinului 3420/20012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră.

Obține locul 2 în Topul județean al firmelor în domeniul activității de testări și analize tehnice.

RQC își reînnoiește principalele certificate: Certificatul de Acreditare acordat de RENAR, precum şi Certificatele emise de GERMANISCHER LLOYD pentru sistemul integrat calitate-mediu-sănătate.

2013

RQC preia laboratorul de produse petrochimice aflat în cadrul SC Rompetrol Petrochemicals, lărgind astfel gama de servicii cu noile analize realizate de acest laborator.

Obține locul 2 in Topul judetean al firmelor în domeniul activității de testări și analize tehnice.

Începând cu septembrie 2013, în urma achiziției unui echipament de laborator specializat, RQC a devenit capabil să efectueze analizele necesare MTBE pentru produsul Light Nafta livrat de Rompetrol Rafinare Vega.

2014

Obtine locul 2 in Topul judetean al firmelor 2014 in domeniul activitatii de testari si analize tehnice

2015

Obține locul 1 în Topul județean al firmelor în domeniul activității de testări și analize tehnice.

RQC obține acreditare RENAR pentru un nou standard de prelevare specific inspecțiilor, și anume Eșantionare la pistoletul pompelor din stațiile de distribuție carburanți și din alte puncte comerciale de distribuție (SR EN 14275:2013), fiind astfel unul dintre cele două laboratoare acreditate din România în acest sens.

2016

Are loc actualizarea sistemului LIMS în cadrul laboratoarelor şi implementarea sistemului SAP.