Parteneriat în vederea investigării contaminării solului şi apelor subterane în cadrul auditului de mediu efectuat pentru Renault Technologie Roumanie SRL pe amplasamentul Titu-Boteni


Locaţia derulării acestui proiect a fost Centrul de Cercetare Titu, parte a Renault Technologie Roumanie (RTR), centru ce urma a se construi în vederea testării vehiculelor şi componentelor în diverse faze ale proiectului. 

În cadrul acestui proiect s-au efectuat lucrări de foraj, s-a caracterizat hidrogeologic amplasamentul investigat, au fost prelevate probe de sol şi de apa freatică care au fost analizate în laborator.