Certificari

Serviciile oferite de Rompetrol Quality Control respectă standardul SR EN ISO/ IEC 17025:2018.
Procedura de acreditare este asigurată de Asociaţia de Acreditare din România – RENAR, unicul organism naţional abilitat şi recunoscut pe plan mondial ca semnatar al protocoalelor de recunoaştere multilaterală cu I.L.A.C. – International Laboratory Accreditation Convention, E.A. - European Cooperation for Accreditation şi I.A.F. – International Accreditation Forum.


Certificatul de acreditare recunoaște competența laboratorului pentru activitatea de efectuare de analize în domeniile:

  • Încercări şi analize fizice şi chimice la produse petroliere lichide, gazoase şi solide
  • Analize fizico-chimice la apă, sol
  • Analize de amestec exploziv şi oxigen

Laboratorul de produse petroliere din cadrul RQC este recunoscut de Ministerul Economiei privind competența și capabilitatea de prelevare a probelor de benzină și motorină, precum și efectuarea încercărilor de determinare a parametrilor specificațiilor tehnice, prevăzute în Ordonanta de urgenta nr. 80/2018, privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei.

RQC deţine Autorizare din partea Inspectoratului de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienţilor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) pentru analiza apei de cazan.

Institutul Național pentru securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă – INSEMEX a înmânat laboratorului de toxicologie al RQC certificatul de competență a personalului cu responsabilități privind echipamentele tehnice și instalațiile din spații industriale cu pericol de atmosfere explozive.

RQC a primit recunoaştere din partea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri începând cu anul 2005 pentru integrarea ca parte activă (laborator de încercări) a Laboratorului de Produse Petroliere în cadrul "Programului Naţional de Monitorizare a Calităţii Benzinelor şi Motorinelor", iniţiat de Ministerul Economiei şi Comerţului şi monitorizat de Intertek Caleb Brett (Olanda).

REGISTRUL AUTO ROMÂN. Prin acreditarea conform SR EN ISO/ IEC 17025:2018 şi realizarea de încercări conform cerinţelor legislaţiei în vigoare, Laboratorul Produse Petroliere a contribuit la certificarea combustibililor produşi atât de către Rompetrol Rafinare, cât și de către alți producători.

AUTORIZAȚIE LABORATOR DE GRADUL II – pentru Laboratorul Produse Petroliere Vega Ploiești, emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru efectuarea de încercări și teste de laborator pentru materiale pentru drumuri.

In cadrul laboratoarelor este implementat sistemul integrat calitate-mediu-securitate în muncă, în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 - Sistem de management al calităţii, ISO 14001:2015 – Sistem de management de mediu și ISO 45001:2018 – Sistem de management al securității și sănătății ocupaționale.

Totodată, în vederea creșterii calității serviciilor oferite, laboratoarele RQC derulează, încă de la începutul activității lor, atât verificări interne de calitate, precum și verificări externe, prin participări la diverse testări interlaboratoare, la nivel național și internațional. Eforturile continue depuse pentru îmbunătățirea calității sunt confirmate de certificările de excelență obținute prin aceste participări:

  • CALITAX (Spania), South-Eastern European Interlaboratory Study “Water Analysis” (Serbia și Muntenegru), LGC Standards (UK), IELAB (Spania) pentru analize de apă, aer și sol
  • InterTek Caleb Brett (Olanda), Institute for Interlaboratory Studies (Olanda) și British Petroleum Laboratories - Air BP (Marea Britanie) – pentru analize produse petroliere
  • ASTM International SUA – pentru analiza polimerilor